Fortrolighedspolitik for Rokt

Gå til vores GDPR-side ved at klikke her.

Få vist vores fortrolighedspolitik på: 

Spanish | German | French | Dutch | Japanese | Swedish | Norwegian | Finnish | Danish

 

Opdateret den __. august 2020 (få adgang til et arkiv med fortrolighedspolitikker her)

 

Pr. __. august 2020 er de primære ændringer til fortrolighedspolitikken som følger:

 • Oplysninger til indbyggere i Californien i henhold til California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”)

I denne fortrolighedspolitik (“fortrolighedspolitik”) forklares det, hvordan Rokt®-enheder (“Rokt”, “os”, “vores” og “vi”) indsamler og bruger personoplysninger (defineret nedenfor), og der redegøres for, hvordan de personoplysninger, vi indsamler om dig, behandles af os. Dette dokument indeholder kortfattede, gennemsigtige, forståelige og lettilgængelige oplysninger om, hvordan vi behandler personlige oplysninger, så du bedes derfor læse det.

Denne fortrolighedspolitik gælder for alle brugere af Rokt-oplevelser, der leveres via rokt.com, andre Rokt-websteder, herunder Tomorro.com (“websteder ejet af Rokt”), samt Rokt-teknologi, der er integreret på tredjepartspartneres websteder, apps eller programmer til mobilenheder (“partnerwebsteder”) (samlet kaldet “Rokt-websteder”). Denne fortrolighedspolitik gælder ikke i tilfælde, hvor Rokt behandler dine personoplysninger på vegne af eventuelle partnere, for at disse partnere kan vise deres egne tilbud og ikke tilbud fra et andet brand. Vi beder dig læse de pågældende partneres fortrolighedspolitikker eller meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger for at få oplysninger om, hvordan de bruger dine personoplysninger.

Denne fortrolighedspolitik erstatter og annullerer den seneste version af denne fortrolighedspolitik for alle brugere. Den skal læses i forbindelse med Rokts cookiepolitik.

Hvem er Rokt? Hvad laver Rokt?

Rokt er transaktionsmarkedsføringsvirksomheden. Vi leverer tjenester til Rokt-webstedspartnere (“partnere”), som giver dig mulighed for at modtage tilbud, konkurrencer, kampagnetilbud, værdikuponer, rabatter, invitationer til appdownload, invitationer til kalenderabonnement, invitationer til spørgeundersøgelser/meningsmålinger og invitationer til at deltage i lotterier og at interagere med andre markedsføringstjenester (heriblandt under eller efter en transaktion) (samlet kaldet “tilbud”) fra tredjepartsbrands (“brands”), der vises på Rokt-websteder. Du kan vælge, om du vil tilmelde dig for at modtage kommunikation vedrørende sådanne tilbud, herunder via e-mail, telefon eller sms, fra brands eller partnere og fra Rokt.

Hvad er konsekvenserne af at tilmelde sig eller undlade at tilmelde sig disse tilbud?

Du er på ingen måde forpligtet til at tilmelde dig tilbud. Som følge af din tilmelding til tilbud deler vi dine personlige oplysninger med den part, der er identificeret i tilbuddet, således at de tilbud, som partneren har tilbudt, kan imødekommes af dem, og således at partneren kan levere yderligere oplysninger relateret til sådanne tilbud, sådan som det står beskrevet yderligere under “Anvendelse og videregivelse af dine personoplysninger”. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke får nogen negative konsekvenser, hvis du vælger ikke at tilmelde dig et tilbud, ligesom du heller ikke forhindres i fremover at få adgang til tjenesterne fra den pågældende virksomhed – der bliver blot ikke gjort yderligere med hensyn til det pågældende tilbud.

Vores løfte om databeskyttelse

Rokt tager dit privatliv meget alvorligt, og vi er meget engagerede i at beskytte det samt i at beskytte de data, som partnere, brands og du betror os med. Vi har stor forståelse for, at du kun vil bruge vores tjeneste, hvis du kan stole på, at vi beskytter dine personoplysninger og kun anvender dem til passende formål. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan vi beskytter dine data, skal du se “Foranstaltninger for informationssikkerhed” nedenfor.

Hvad er personoplysninger?

“Personoplysninger” eller “personlige oplysninger” er oplysninger om dig, som (i) kan bruges til at identificere, kontakte eller lokalisere dig, (ii) kan kombineres med andre oplysninger, som er knyttet til dig, eller (iii) defineres som “personlige oplysninger”, “personoplysninger” eller “persondata” i gældende lovgivning eller bestemmelser vedrørende indsamling, anvendelse, opbevaring eller videregivelse af oplysninger om dig. Personoplysninger omfatter kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse, telefonnummer), onlineoplysninger (f.eks. IP-adresser, enhedsidentifikatorer) og andre data, som kan bruges særskilt eller i kombination med andre data til at identificere en person (såsom vedkommendes køn, ægteskabelige stilling, alder, postnummer).

Typer af personoplysninger, vi indsamler, hvornår, hvorfor og fra hvem (vores grundlag for behandling)

Vi indsamler og behandler en række kategorier af personoplysninger på grundlag af Rokts, dennes partneres og brands’ legitime interesser:

 • Personoplysninger, som du giver os, når du interagerer med eller tilmelder dig tilbud på Rokt-websteder.
 • Personoplysninger, som du giver os gennem diverse kanaler til kundekontakt.
 • Personoplysninger om dig, som videregives til os fra brands og partnere (som en del af de tjenester, vi leverer til dem), såsom dine identificerende oplysninger (f.eks. e-mailadresse, køn, alder/fødselsdato, postnummer, titel, telefonnummer), transaktionsoplysninger eller konverteringsdata (f.eks. hvad du har købt, hvornår og via hvilken metode).
 • Brugsdata om din interaktion med tilbud eller eventuel kommunikation, der sendes på vegne af Rokt, brands eller partnere, herunder:
  • oplysninger vedrørende din interaktion i forbindelse med tilbud, f.eks. klikrate for tilbud og visningsdata
  • enhedsoplysninger og oplysninger om webstedsanalyse, der hentes fra din enhed/webbrowser, f.eks. enhedsprofil, IP-adresse, browsertype/-version, sprogindstillinger, adgangstidspunkt, henvisende webadresse, dit overordnede geografiske område baseret på din IP-adresse.
 • Oplysninger, som vi kommer i besiddelse af ved hjælp af cookies, eTags/browsercache, pixels, web beacons/GIF-filer, lokalt lager eller andre identifikatorer eller andre sporingsteknologier på Rokt-websteder og i e-mails, vi sender til dig, som fortæller os, hvilke sider du får vist, hvilke links du klikker på, hvorvidt en e-mail er blevet åbnet, transaktionsoplysninger og andre handlinger, der relaterer til vores tjenester og vores teknologi.
 • Oplysninger om dig, som vi kan indhente fra tredjepartskilder og -platforme (herunder datavalideringstjenester, udbydere af godkendelsestjenester (herunder til kalendertjenester), udbydere af dataforbedring, websteder for sociale netværk, udbydere af onlinemarkedsføring og segmentering samt annoncemålretningsvirksomheder) til at supplere de oplysninger, vi indsamler fra partnere og brands og direkte fra dig. Eksempelvis benytter vi en valideringstjeneste til at bekræfte, at din e-mailadresse er ægte, når du bruger den til at tilmelde dig et tilbud med et lotteri eller en konkurrencetrækning, så vi kan sikre gyldige tilmeldingsoplysninger og forebygge falske tilmeldinger. I andre tilfælde kan vi benytte leverandører af aldersbekræftelse til at sikre, at tilbud egner sig til en bestemt person, som er over eller under myndighedsalderen eller den digitale lavalder.

I visse tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser samt vores brands’ og partneres legitime interesser, kan lovgivningen kræve, at vi indhenter dit særskilte samtykke til, at vi må benytte vores teknologi (f.eks. i tilfælde af cookies eller anden sporingsteknologi, som vi bruger til at få adgang til slutbrugeres enheder, eller teknologi, der identificerer din placering eller geografiske position). Dit samtykke kan indhentes af os eller på vores vegne af vores partnere og brands.

De legitime forretningsmæssige interesser, der henvises til ovenfor, som er blevet opvejet i forhold til de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt deres rimelige forventninger, omfatter:

 • (i) tilvejebringelse og anvendelse af software til administration af webstedspræferencer og analysetjenester til at sikre, at kunderne får den bedst mulige webstedsoplevelse, gennem at sikre, at indhold er relevant, engagerende og personligt tilpasset til hver enkelt bruger, der får vist indhold på Rokt-websteder (f.eks. “hvis du lige har købt dette produkt, vil du måske også kunne lide dette …”), eller at det er i overensstemmelse med partnerens specificerede brugerrejse eller rejseparametre
 • (ii) tilvejebringelse og anvendelse af administrationsværktøjer for brands på websteder til at fremme brandsikkerhed for webstedsbrugere og -ejere
 • (iii) sikring af webstedssikkerhed ved at sikre, at de tilbud, der præsenteres for brugere, er passende i forhold til alder og kun vises til den tiltænkte målgruppe (f.eks. ikke til børn)
 • (iv) tilvejebringelse og anvendelse af værktøjer til webstedsanalyse og konverteringssporing for at vurdere transaktionsattributter med det formål at optimere fremtidige markedsføringskampagner og fremtidig markedsføringsstrategi
 • (v) tilvejebringelse af softwaretjenester til kunde- og e-mailadministration, som gør det muligt for kunder på effektiv vis at tilmelde eller afmelde abonnement på tilbud, som kan være interessante eller have værdi for dem
 • (vi) tilvejebringelse af webstedsejere tilladelse til at sikre sig dækning af de faktiske omkostninger, der er forbundet med at levere webstedstjenester til brugere
 • (vii) validering af brugere for at bekræfte nøjagtigheden af kundedata og reducere antallet af falske tilmeldinger
 • (viii) oprettelse og bevaring af optegnelser til at validere afgivelsen af samtykke til direkte markedsføring
 • (ix) anvendelse af begrænsede datasæt med det formål at forhindre yderligere uønsket behandling for brugere, som enten har (a) gjort indsigelse mod direkte markedsføring, eller (b) har udøvet deres ret til sletning (hvad angår personoplysninger, der er blevet indsamlet om dem), hvis det er relevant.

Bemærk, at du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på grundlag af ovenstående – læs mere nedenfor under “Dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger”.

Bemærk, at oplysninger, der indsamles gennem én Rokt-tjeneste, også kan blive kombineret med oplysninger, der indsamles gennem andre Rokt-tjenester, for at vi kan tilbyde dig en mere ensartet og personligt tilpasset oplevelse i dine interaktioner med Rokt.

Anvendelse og videregivelse af dine personoplysninger

Rokts teknologi giver os mulighed for at vise tilbud fra partnere og brands på Rokt-websteder, og den gør det muligt for dig at tilmelde dig for at modtage kommunikation vedrørende sådanne tilbud. I følgende underafsnit uddybes det, hvordan Rokt anvender dine personoplysninger (f.eks. til hvilke formål), samt på hvilket grundlag vi videregiver oplysninger til partnere og brands og andre tredjepartsbehandlere.

(i) Rokts anvendelse af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til formål, der omfatter:

 • at levere, vedligeholde, beskytte og forbedre vores teknologi, produkter og tjenester
 • at overvåge effektiviteten af vores tjenester
 • at udvælge, vise og levere tilbud til dig, som er målrettet og personligt tilpasset dine interesser, attributter, præferencer og oplevelser
 • at forudsige, hvilke tilbud der er relevante og engagerende for personer som dig, baseret på dine kendte egenskaber
 • at videregive oplysningerne til partnere og, hvis det er relevant, brands – sådan som det er beskrevet i underafsnit (iii) nedenfor
 • at gøre vores tjenester nemmere at benytte ved at eliminere behovet for, at du gentagne gange skal angive dine oplysninger
 • at sikre formål til målretning og tilbageholdelse af tilbud, herunder retargeting af visning
 • at sende dig bekræftelsesmeddelelser, meddelelser med yderligere oplysninger og opfølgende påmindelser om tilbud, som du har tilmeldt dig, via det relevante eller passende medie, herunder e-mail, sms eller telefonkommunikation på det telefonnummer, du har oplyst eller bekræftet (hvilket kan omfatte brug af et system til automatisk opkald eller en forudindspillet meddelelse), på vores egne vegne og på vegne af partnere og brands
 • at sende dig markedsførings- og reklamemateriale, som du har valgt at modtage, i tilfælde hvor du har tilmeldt dig på rokt.com eller Tomorro.com eller verbalt har bekræftet det med vores personale
 • at administrere Rokt-sponsorerede lotterier, konkurrencer eller lodtrækninger, som du deltager i – herunder at kontakte dig, hvis du vinder, at vise dine oplysninger online, offentliggøre dit navn i relevante aviser eller videregive oplysninger om vindere til de relevante myndigheder, hvis dette er et krav i henhold til lovgivningen
 • at vedligeholde de relevante juridiske eller forretningsmæssige optegnelser
 • at gøre det muligt for os at gennemføre kundeundersøgelser og udvikle nye tjenester
 • at validere de oplysninger, du giver os
 • at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed, vores brugere og medarbejdere eller eventuelle tredjeparter (inkl. brands eller partnere) og
 • at overholde gældende love og bestemmelser.

Vi oplyser eventuel om et mere specifikt yderligere formål, når vi indsamler dine personoplysninger.

(ii) Videregivelse af dine personoplysninger til brands eller partnere

Vores anvendelse af dine personoplysninger omfatter også Rokts:

 • videregivelse af dine personoplysninger (herunder oplysninger, du giver til os, samt tilbudsrelaterede oplysninger til partneren), når du interagerer med tilbud, mens du er på partnerens websted, herunder ved at stryge eller klikke på tilbud
 • videregivelse af dine personoplysninger (herunder e-mailadresser og segmenteringsdata (f.eks. køn, alder/fødselsdato, postnummer, titel, telefonnummer og data leveret af tredjepart), selv hvor disse oplysninger ikke vises direkte på skærmen) til navngivne brands, hvis du indikerer, at du ønsker at acceptere deres tilbud (herunder ved at stryge eller klikke). For eksempel:

Når du tilmelder dig et tilbud, der omfatter følgende:

Kan vi dele følgende personoplysninger:

Modtagelse af oplysninger fra et brand via e-mail eller på anden vis at blive en del af deres kunderelationsstyring

Din e-mailadresse og dit navn, køn, delstat, land, postnummer eller andre oplysninger om placering, alder eller fødselsdato samt enhedsoplysninger, browseroplysninger og transaktionsoplysninger, hvor det er relevant for det tilbud, du har accepteret (f.eks. dato og sted for en begivenhed)

Modtagelse af opkald fra et brand

Dit telefonnummer, din e-mailadresse og dit navn, køn, delstat, postnummer eller andre oplysninger om placering, alder eller fødselsdato samt enhedsoplysninger, browseroplysninger og transaktionsoplysninger, hvor det er relevant for det tilbud, du har accepteret (f.eks. dato og sted for en begivenhed)

Besøg på et brands websted

Din e-mailadresse og dit navn, køn, delstat, land, postnummer eller andre placeringsoplysninger eller alder, men kun med henblik på at udfylde en onlineformular på forhånd for at gøre det nemmere for dig

Tilmelding til en kalenderinvitation eller download af en app

Pseudonymiserede data om dig såsom hashkodet e-mail til brug for formål som sporing, tilskrivning af karakteregenskaber og tilpassede målgrupper

Andre tilbudstyper

Oplysninger, der er forenelige med arten af det tilbud, der leveres, og som er af en karakter, der minder om ovenstående oplysninger

Elektronisk kommunikation – Når en partner eller et brand har givet et tilbud, og du indikerer, at du ønsker at acceptere det (herunder ved at stryge og klikke), videregiver vi dine personoplysninger til partneren eller brandet (alt efter hvad der er relevant), så de får mulighed for at levere de tilbud, de har tilbudt, og så de kan give dig yderligere oplysninger i relation til sådanne tilbud via det relevante eller passende medie (herunder e-mail, sms eller kommunikation via det telefonnummer, du har oplyst eller bekræftet (hvilket kan omfatte brug af et system til automatisk opkald eller en forudindspillet meddelelse)). Disse oplysninger videregives til den pågældende part med det formål at imødekomme tilbuddet eller et andet formål, som udtrykkeligt oplyses på tidspunktet for indsamlingen, og dine oplysninger håndteres af den pågældende part i overensstemmelse med dennes egen fortrolighedspolitik.

Bemærk, at vi ikke sælger, udlejer, deler eller udveksler dine personoplysninger med brands med markedsføringsformål for øje, medmindre du har givet os tilladelse til at gøre dette.

(iii) Yderligere videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan desuden videregive dine personoplysninger som følger:

 • til tredjepartsaktører og -behandlere, f.eks. vores teknologileverandører, kunderelations- og datastyringsplatforme, datatransmissionsvirksomheder, udbydere af e-mailtjenester, udbydere af datavalideringstjenester, udbydere af godkendelsestjenester, udbydere af dataforbedring, udbydere af onlinemarkedsføring og segmentering samt annoncemålretningsvirksomheder, alt efter hvad der er relevant, som overvejende er placeret i USA, til tredjepartsbehandling
 • til brands eller partnere, hvis du har deltaget i en konkurrence eller kampagne, der er sponsoreret af Rokt via deres websted
 • i forbindelse med en aftale om delt brug med ethvert medlem af Rokt-koncernen, hvilket vil sige datterselskaber til moderselskabet Rokt Pte Ltd (herunder deres respektive ledere, medarbejdere og personale)
  • De personoplysninger, der kan blive videregivet i kraft af sådanne aftaler om delt brug, omfatter alle de typer af data, som er anført ovenfor under overskriften “Typer af personoplysninger, vi indsamler, hvornår, hvorfor og fra hvem (vores grundlag for behandling)”.
  • Omfanget af parter, der er omfattet af denne aftale om delt brug, er medlemmer af Rokt-koncernen, som er anført her: https://rokt.com/about-us/#office-locations
  • Formålet med anvendelse for de parter, der er omfattet af denne aftale om delt brug, er at opnå de formål, der er beskrevet ovenfor under overskriften “Anvendelse og videregivelse af dine personoplysninger”.
  • Rokts databeskyttelsesansvarlige fører tilsyn med aftalen om delt brug og kan kontaktes via dpo@rokt.com.
 • i det omfang, det kræves af nogen lov, stævning, retskendelse eller anden retsgyldig juridisk proces (herunder love uden for dit bopælsland)
 • i det omfang det er nødvendigt for at registrere, forhindre eller på anden vis håndtere svindel, sikkerhedsmæssige eller tekniske problemer
 • i det omfang det er nødvendig, for at vi kan fastslå eller udøve vores lovmæssige rettigheder eller forsvare os i forbindelse med juridiske krav, eller
 • som en del af eller i forventningen om et virksomhedssalg, -sammenlægning, konsolidering, investering, styringsændring, overdragelse af væsentlige selskabsaktiver, reorganisering, afvikling eller lignende forretningstransaktion eller virksomhedshændelse.

Desuden med andre sådanne formål, som er i overensstemmelse med den måde, som vi i denne fortrolighedspolitik har informeret dig om, at vi vil anvende dine personoplysninger på, samt i henhold til passende foranstaltninger til sikring af fortrolighed og sikkerhed.

Videregivelse af dine personoplysninger til modtagere i udlandet

Rokt behandler personoplysninger i flere forskellige lande på servere med høj sikkerhed, som eventuelt kan befinde sig uden for det land, hvor du er bosiddende, og hvor de primære servere befinder sig i USA. Før vi videregiver dine personoplysninger til en modtager i udlandet, træffer vi de efter omstændighederne nødvendige og rimelige foranstaltninger for at sikre, at modtageren i udlandet ikke bryder nogen love om databeskyttelse i relation til dine personoplysninger.

I tilfælde hvor vi videregiver dine personoplysninger til brands og andre tredjepartsbehandlere, er det sandsynligt (men dog ikke sikkert), at brandet eller tredjepartsbehandleren er placeret i et af de markeder, hvor vi opererer eller har en tilstedeværelse – det vil sige USA, Australien, Singapore, Japan, EU, Storbritannien og New Zealand samt ethvert andet land, hvor vi opererer, sådan som det står anført på https://rokt.com/about-us.

Rokt videregiver personoplysninger om personer i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, til: (i) leverandører, (ii) andre medlemmer af Rokt-koncernen og (iii) brands og partnere, der befinder sig uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Sådanne overførsler kan foretages: (a) til et tredjeland eller område, der af Europa-Kommissionen er blevet vurderet til at sikre et passende niveau af beskyttelse, (b) til modtagere, som har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. standardkontraktbestemmelser, som er godkendt af Europa-Kommissionen, eller bindende virksomhedsregler, der er blevet godkendt af en kompetent tilsynsmyndighed, eller (c) i tilfælde hvor en overførsel til et tredjeland sker lejlighedsvis, og den er nødvendig i forbindelse med en kontrakt mellem os, eller den er i din interesse, eller for at fastslå, forsvare eller gøre juridiske krav gældende. For at beskytte overførsler af personlige oplysninger om EU-borgere uden for EU videregiver Rokt oplysninger vedrørende EU-borgere både (i) til leverandører og (ii) inden for Rokt-koncernen i henhold til EU-godkendte standardkontraktbestemmelser, som er godkendt i henhold til Artikel 47 i GDPR (generel forordning om databeskyttelse).

Foranstaltninger for informationssikkerhed

Vi prioriterer dine personoplysningers sikkerhed, særligt når dine personoplysninger overføres til udlandet.

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger (herunder fysisk og elektronisk sikkerhed) for at beskytte dine personoplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring eller offentliggørelse. De foranstaltninger, vi træffer, er designet til at give et niveau af sikkerhed, der er passende i forhold til den risiko, der er forbundet med at behandle dine personoplysninger. Specifikke foranstaltninger, vi træffer, omfatter:

 • begrænsning af adgang til personoplysninger, hvor det er praktisk muligt
 • brug af kryptering af branchestandard til at beskytte data i transit samt inaktive data
 • opbygning og vedligeholdelse af et sikkert (privat) netværk uden direkte adgang mellem internettet og de systemer, der behandler dine data
 • brug af pseudonymiseringsteknikker som f.eks. hashkodning af e-mailadresser eller enheds-ID’er, som vi forbinder med dig, for at mindske risici i forbindelse med behandlingen af sådanne data
 • foretagelse af regelmæssige scanninger og penetrationsforsøg af vores programmer og netværk for at identificere (og tage hånd om) eventuelle potentielle sårbarheder
 • krav til alle tredjeparter, vi gør forretninger med, om at træffe tilsvarende foranstaltninger til sikring af sikkerhed og fortrolighed.

Dataopbevaring

Rokt fastsætter i samråd med partnere og brands perioder for dataopbevaring for at fastslå, hvor længe de personoplysninger om dig, som de leverer til os, skal opbevares, hvilket er underlagt dine lovsikrede rettigheder som den registrerede og yderligere underlagt eventuelle krav om, at vi skal opbevare data i en sådan periode, som er nødvendig for at kunne fastslå, forsvare eller gøre juridiske rettigheder gældende eller vedvarende legitime forretningsmæssige interesser (f.eks. at bevise, at du har tilmeldt dig et bestemt tilbud eller elektronisk kommunikation).

Disse perioder varierer efter marked i henhold til lokal lovgivning. Se afsnittet “Brugerrettigheder” herunder for at få mere at vide om, hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende.

Når det gælder andre kategorier af personoplysninger og personoplysninger indsamlet på websteder ejet af Rokt, hvor Rokt ikke har noget vedvarende legitimt forretningsmæssigt behov for at behandle dine personoplysninger, vil vi træffe alle rimelige foranstaltninger for at destruere oplysningerne og/eller sikre, at oplysningerne gøres ikke-identificerbare eller anonymiseres, eller, hvis dette ikke er muligt (f.eks. fordi dine personoplysninger er blevet opbevaret i backuparkiver), vil vi lagre dine personoplysninger sikkert og isolere dem fra al videre behandling, indtil sletning er muligt.

Rokt er ikke ansvarlig for, hvor længe partnere og brands opbevarer dine personoplysninger. Du skal se de meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for hver af de partnere og brands, du interagerer med, for at fastslå, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

Sådan bruger vi sporingsteknologier

Lige som mange andre virksomheder kan vi bruge en eller flere vedvarende “sporingsteknologier” (såsom cookies, enhedstags (eTags), pixels, web beacons/GIF-filer, lokalt lager eller andre identifikatorer på din enhed og i dine browserindstillinger), når vi viser onlinetilbud til dig, for at kunne genkende dig og din enhed, hver gang vi viser tilbud til dig. Vi anvender også statistisk sandsynlighed på datasæt i et forsøg på at genkende eller gøre antagelser om brugere og enheder (f.eks. at en bruger af flere enheder er den samme bruger). Sporingsteknologier kan angive eller ændre indstillinger eller konfigurationer på din enhed. Vi bruger både sessionsbaserede og vedvarende sporingsteknologier.

Vi bruger disse teknologier til en række formål for at forbedre din onlineoplevelse, f.eks. til indstilling af præferencer, udvælgelse af tilbud, analyse, konverteringstilskrivning og begrænsning af svindel. Hvis du afviser sporingsteknologier, betyder det ikke, at du ikke længere vil få vist annoncer, når du besøger Rokt-websteder.

Du finder yderligere oplysninger om vores brug af sporingsteknologier, samt hvordan du kan benytte dig af din ret til ikke at acceptere brugen af sporingsteknologier, i vores “cookiepolitik”.

Hvad denne fortrolighedspolitik ikke dækker

I tilfælde hvor Rokt leverer oplysninger til en tredjepart (såsom et brand eller en partner) (f.eks. i forbindelse med et tilbud), erklærer du dig indforstået med, at dine personoplysninger håndteres af den pågældende tredjepart i overensstemmelse med dennes egen fortrolighedspolitik og ikke i overensstemmelse med Rokts fortrolighedspolitik. Du bør se vores brands’ og partneres egne fortrolighedspolitikker for at få flere oplysninger om deres anvendelse, videregivelse, overførsel eller opbevaring af dine personoplysninger.

Denne politik gælder ikke for fremgangsmåderne i organisationer, som Rokt ikke ejer eller styrer, eller for personer, som Rokt ikke har ansat eller fører tilsyn med, heller ikke selvom tilbud, værdikuponer eller links til deres websteder vises i vores teknologi.

Som udbyder af markedsføringsteknologi godkender Rokt ikke nogen bestemt partner eller noget bestemt brand og påtager sig intet ansvar for gennemførelsen eller færdiggørelsen af tilbud på deres vegne. Rokt giver dig muligheden for at vælge at modtage oplysninger om tilbud, som du vurderer er interessante for dig – uden at der tages højde for nogen af dine særlige personlige omstændigheder.

Oplysninger til indbyggere i Californien

I henhold til California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) har du, hvis du er indbygger i Californien, visse rettigheder med hensyn til dine personoplysninger, som indsamles, behandles, anvendes, videregives og opbevares af Rokt. For så vidt angår dette afsnit, har “personoplysninger” samme betydning som “Personal Information” i CCPA, men det omfatter ikke oplysninger, som er undtaget fra CCPA’s virkefelt.

Hvis du vil have en beskrivelse af dine rettigheder og de handlinger, du eventuelt skal udføre med hensyn til disse rettigheder, skal du se nedenstående afsnit: “Dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger”.

Hvis du vil have en liste over de kategorier af personoplysninger, som Rokt kan indsamle, og hvilke oplysninger Rokt kan videregive til tredjeparts tjenesteudbydere med et forretningsmæssigt formål, skal du se ovenstående afsnit: “Typer af personoplysninger, vi indsamler, hvornår, hvorfor og fra hvem (vores grundlag for behandling)”.

Dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger

I henhold til gældende lovgivning har du muligvis en række rettigheder vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, herunder:

 • retten til at anmode om adgang til eller at få udleveret en kopi af de personoplysninger om dig, som vi behandler eller håndterer, eller som vi har indsamlet eller delt, samt oplysninger om arten, behandlingen og videregivelsen af disse personoplysninger
 • retten til at anmode om berigtigelse af eventuelle unøjagtigheder i dine personoplysninger, som vi behandler eller håndterer
 • retten til af legitime grunde at anmode om:
  • sletning af dine personoplysninger, som vi behandler eller håndterer
  • begrænsning af behandling af dine personoplysninger, som vi behandler eller håndterer
  • retten til at gøre indsigelse, af legitime grunde, mod behandlingen af dine personoplysninger af os eller på vores vegne
 • retten til at anmode om tilgængelige oplysninger om kilden til personoplysninger, i tilfælde hvor de ikke kommer fra dig
 • retten til at trække dit samtykke tilbage, i tilfælde hvor vi har brug for dit samtykke til at anvende dine personoplysninger (f.eks. for at kunne sende direkte markedsføring via elektronisk post) – se nedenfor under “Hvordan kan jeg trække mit samtykke tilbage/framelde mig?”
 • retten til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i tilfælde hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dine legitime interesser – se nedenfor under “Hvordan fravælger jeg?”
 • retten til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed vedrørende behandlingen af dine personoplysninger udført af os eller på vores vegne.

Andre brugere kan have lignende rettigheder, som de er sikret i kraft af lokal lovgivning. I så fald handler vi i overensstemmelse med disse love.

Hvis du vil gøre brug af en eller flere af disse rettigheder, eller hvis du vil stille et spørgsmål vedrørende disse rettigheder eller nogen anden bestemmelse i denne fortrolighedspolitik eller om vores behandling af dine personoplysninger, skal du benytte de kontaktmetoder, der er beskrevet nedenfor.

Bemærk, at der som en sikkerhedsmæssig foranstaltning til at sikre, at vi identificerer dig korrekt, kun vil blive handlet på sådanne anmodninger via e-mail, og at der kun vil blive svaret til netop den e-mailadresse, hvorfra anmodningen blev sendt. Bemærk, at vi afviser anmodninger, der foretages med e-mailadresser, som en bruger ikke kan få adgang til. Anmodninger fra brugere besvares så hurtigt som muligt og senest én måned efter modtagelsen eller med en eventuel behandlingstid, der kræves i henhold til gældende databeskyttelseslove.

Hvordan kan jeg trække mit samtykke tilbage/framelde mig?

Tilbagetrækning af samtykke fra Rokt til direkte markedsføringskommunikation/frameldelse

I tilfælde hvor du har givet dit samtykke til specifikke formål, f.eks. at sende direkte markedsføring via elektronisk post, giver Rokt dig mulighed for at trække dit samtykke til, at Rokt må behandle dine personoplysninger med det pågældende formål, tilbage. Bemærk, at der ikke er nogen negative konsekvenser af at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vil framelde:

 • al specifik elektronisk korrespondance fra Rokt, skal du benytte linket til at “framelde”, som findes i de e-mails, vi sender til dig, eller du skal besvare sms-beskeder, du modtager, med teksten “STOP”
 • al fremtidig e-mailkorrespondance fra Rokt, skal du sende en e-mail til privacy@rokt.com med emnet “Withdraw Consent” (Træk samtykke tilbage), så framelder vi dig al den kommunikation, vi sender til dig.

Bemærk: Hvis du trækker dit samtykke tilbage, beholder vi en kopi af din e-mailadresse i vores optegnelser for at kunne se, at du har trukket dit samtykke tilbage, og vi beholder alle oplysninger, som ikke er opnået på baggrund af dit samtykke, samt alle oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at fastslå, forsvare eller gøre lovmæssige rettigheder gældende.

Tilbagetrækning af samtykke fra brands og partnere til direkte markedsføringskommunikation/frameldelse

Hvis du vil trække dit samtykke tilbage fra brands og partnere, benytte dig af dine rettigheder som den registrerede eller på anden vis have adgang til, opdatere eller slette nogen af dine personoplysninger, som de har indhentet, skal du kontakte dem direkte.

I tilfælde hvor brands og partnere har integreret med Rokts spejlingstjeneste til frameldelse, og du beder om at blive frameldt yderligere e-mailkorrespondance fra Rokt, vil du samtidig blive tilbudt muligheden for også at framelde dig kommunikation fra brands og partnere. Dette kan kun gøres ved at følge frameldingslinket i de e-mails, vi sender til dig, og det bekræftes, når frameldingen foretages.

Hvis du i andre tilfælde ønsker at framelde yderligere elektronisk korrespondance fra brands eller partnere, skal du sende en anmodning til de pågældende organisationer direkte ved hjælp af den mulighed for at framelde, som de stiller til rådighed, eller sådan som det er beskrevet i deres kommunikation til dig eller i deres fortrolighedspolitik.

Er det at framelde det samme som at fravælge?

Nej. Frameldelse/tilbagetrækning af samtykke betyder, at vi ikke vil sende fremtidig elektronisk kommunikation til dig, medmindre du igen tilmelder dig efterfølgende tilbud. Men hvis du vil undgå fremover at se nogen tilbud fra tredjepartsbrands på Rokt-websteder, skal du “fravælge”. Næste afsnit handler om at fravælge.

Hvordan fravælger jeg?

Fravalg af tilbud fra brands

Rokt giver dig mulighed for at fravælge at få vist alle fremtidige tilbud fra tredjepartsbrands på Rokt-websteder (og dermed undgå alle fremtidige målrettede tredjepartstilbud).

Hvis du vil anmode om dette, skal du sende en e-mail til privacy@rokt.com med emnet “Opt Out” (Fravælg). Bemærk, at vi beholder en kopi af din e-mailadresse i vore optegnelser for at kunne se, at du har fravalgt tilbud. Hvis du bruger en anden e-mailadresse til Rokt-partnere, er du muligvis nødt til at fravælge via flere e-mailadresser for at sikre, at du ikke får vist nogen målrettede tredjepartstilbud fremover.

Selvom du fravælger tilbud, skal du stadig framelde dig direkte fra partneres og brands mailinglister, hvis du ikke længere vil modtage elektronisk kommunikation fra dem.

Fravalg af tilbud fra partnere

Selvom du fravælger, vil du stadig få vist tilbud fra partnere, som er oprindelige på partnerens websted. Du kan ikke fravælge af få vist tilbud fra oprindelige partnere.

Beskyttelse af børns personoplysninger

Rokt tillader ikke målretning af annoncer mod personer under 16 år.

Rokt indsamler ikke bevidst personoplysninger fra eller om børn under 13 år. Hvis vi bliver bekendt med, at vi har indsamlet personoplysninger om et barn, der er yngre end 13 år, sletter vi disse data fra vores systemer.

Rokt opfordrer forældre og værger til at holde øje med deres børns aktivitet online.

Klager

Rokt tager behandlingen af klager vedrørende databeskyttelse meget alvorligt. Hvis du indsender en meddelelse med bekymringer eller en klage, bestræber vi os på at give den en vidtgående behandling og nå frem til en løsning, som alle parter er tilfredse med. Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende nogen del af denne fortrolighedspolitik, eller hvis du har klager vedrørende databeskyttelse, bedes du kontakte vores databeskyttelsesteam på privacy@rokt.com

Ændringer til denne fortrolighedspolitik

Rokt kan opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. I så fald meddeler vi ændringer til vores fortrolighedspolitik på vores websted, som du til hver en tid kan besøge. Du får også vist denne fortrolighedspolitik, hver gang du får vist tilbud på Rokt-websteder. Din fortsatte brug af sådanne tjenester efter en eventuel ændring er ensbetydende med din bekræftelse og accept af ændringerne til vores fortrolighedspolitik.

Hvem kan du kontakte vedrørende denne politik?

Rokts databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes via dpo@rokt.com.

Rokt Pte Ltd er moderselskabet for Rokt-koncernen, som har datterselskaber, der opererer i Australien, Storbritannien, Japan, Holland, Tyskland og USA. Du finder en liste over vores kontorer samt kontaktoplysninger på https://rokt.com/about-us/.

Rokt (UK) Ltd er udpeget som repræsentant i EU for alle andre medlemmer af Rokt-koncernen, som er placeret uden for EU. Tilsynsmyndigheder og registrerede skal også rette henvendelse til Rokt (UK) Ltd, når der rettes henvendelse til andre medlemmer af Rokt-koncernen om emner vedrørende behandling for at sikre overholdelse af den generelle forordning om databeskyttelse (Forordning 2016/679).

Version: __ august 2020