Rokt Integritetspolicy

Vår GDPR-sida hittar du här.

Visa integritetspolicyn på:

Spanish | German | French | Dutch | Japanese | Swedish | Norwegian | Finnish | Danish


 

Uppdaterad den __ augusti 2020 (äldre integritetspolicyer finns här)

 

Från och med den __ augusti 2020 är de största ändringarna av integritetspolicyn följande:

 • Meddelanden för bosatta i Kalifornien i enlighet med California Consumer Privacy Act från 2018 (”CCPA”)

I denna integritetspolicy (”integritetspolicy”) förklaras hur Rokts® enheter (”Rokt”, ”oss”, ”vår” och ”vi”) samlar in och använder personuppgifter (enligt definitionen nedan) och på vilken grund de personuppgifter vi inhämtar från eller om dig kommer att behandlas av oss. Syftet med detta dokument är att tillhandahålla tydlig, transparent, begriplig och lättåtkomlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter – vi ber dig att läsa den.

Denna integritetspolicy gäller alla användare av Rokt-tjänster som tillhandahålls via rokt.com, andra Rokt-webbplatser inklusive Tomorro.com (”Rokt-ägda webbplatser”) och Rokt-teknik som integreras på partnerwebbplatser eller appar från tredje part (”partnersidor”) (sammantaget ”Rokt-sidor”). Denna integritetspolicy gäller inte där Rokt behandlar dina personuppgifter för någon partners räkning för att denna partner ska kunna tillhandahålla sina egna tjänster och inga tjänster från något annat varumärke. Läs integritetspolicyerna eller -meddelandena från dessa partner för att se hur de behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy ersätter och efterträder den senaste versionen av denna integritetspolicy för alla användare. Den bör läsas tillsammans med Rokts cookiepolicy.

Vad är Rokt? Vad gör Rokt?

Rokt är transaktionsmarknadsföringsföretaget. Vi tillhandahåller tjänster åt partner till Rokts-sidor (”partner”) som låter dig ta emot erbjudanden, tävlingar, kampanjer, kuponger, rabatter, appnedladdningsinbjudningar, kalenderprenumerationsinbjudningar, enkätinbjudningar och inbjudningar till tävlingar och interaktioner med andra marknadsföringstjänster (inklusive under eller efter en transaktion) (sammantaget ”erbjudanden”) från tredjepartsvarumärken (”varumärken”) som visas på Rokt-sidor. Du kan välja att registrera dig för att ta emot meddelanden med sådana erbjudanden, inklusive via e-post, telefon eller SMS, från varumärken eller partner och från Rokt.

Vad händer om jag registrerar mig för erbjudanden eller inte?

Du har ingen som helst skyldighet att registrera dig för erbjudanden. Genom att registrera dig för erbjudanden kommer vi att dela dina personuppgifter med den part som är delaktig i erbjudandet, så att de erbjudanden denne tillhandahåller kan uppfyllas och så att denne kan tillhandahålla ytterligare information i samband med sådana erbjudanden, vilket beskrivs närmare under ”Användning och avslöjande av dina personuppgifter”. Framför allt följer inga negativa konsekvenser av att du inte registrerar dig för ett erbjudande, och du hindras heller inte från att komma åt tjänsterna från det företaget i framtiden – med andra ord kommer inga åtgärder att vidtas i samband med det erbjudandet.

Vårt åtagande för integritet

Rokt tar din integritet på stort allvar och gör ansträngningar för att bevara den, liksom att säkra de uppgifter som anförtrotts till oss av partner, varumärken och dig. Vi förstår att du bara kommer att använda vår tjänst om du litar på att vi skyddar dina personuppgifter och hanterar dem på lämpligt sätt. Mer information om hur vi skyddar dina uppgifter finns under ”Åtgärder för informationssäkerhet” nedan.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om dig som (i) kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera dig, (ii) kan kombineras med annan information som är knuten till dig eller (iii) definieras som personuppgifter enligt gällande lagar eller förordningar som berör insamling, användning, lagring eller avslöjande av information om dig. Personuppgifter inbegriper kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer), onlineuppgifter (t.ex. IP-adresser, enhetsidentifierare) och andra uppgifter som kan användas var för sig eller i kombination med andra uppgifter för att identifiera en individ (t.ex. kön, civilstatus, ålder, postnummer).

Typer av personuppgifter som vi samlar in, när, varför och från vem (vår grund för behandling)

Vi samlar in och behandlar ett antal kategorier och personuppgifter på grundval av legitima intressen hos Rokt, dess partner och varumärken:

 • Personuppgifter du ger oss när du interagerar med eller registrerar dig för erbjudanden på Rokt-sidor;
 • Personuppgifter du tillhandahåller oss via olika kanaler för kundkontakt;
 • Personuppgifter om dig som tillhandahålls av varumärken och partner (som en del av våra tjänster till dem), såsom identifierande uppgifter (t.ex. e-postadress, kön, ålder/födelsedatum, postnummer, titel, telefonnummer), transaktionsuppgifter eller konverteringsuppgifter (t.ex. vad du köpte, när och med vilken metod);
 • Användningsuppgifter om din interaktion med erbjudanden eller all kommunikation som skickas på uppdrag av Rokt, varumärken eller partner, inklusive:
  • information som rör din interaktion med erbjudandet, såsom klickfrekvens och visningsdata för erbjudandet;
  • enhetsinformation och webbplatsanalysinformation som hämtats från din enhet/webbläsare, såsom enhetsprofil, IP-adress, webbläsartyp/-version, språkinställningar, åtkomsttider, hänvisande webbplatsadress, ditt allmänna geografiska område baserat på din IP-adress;
 • Information vi inhämtar med cookies, eTags/cache, webbläsare, spårningspixlar, beacons/GIF-filer, lokal lagring, andra identifierare eller annan spårningsteknik på Rokt-sidor och i e-postmeddelanden vi skickar till dig som talar om för oss vilka sidor du besöker, vilka länkar du klickar på, om ett e-postmeddelande har öppnats, transaktionsuppgifter och andra åtgärder relaterade till våra tjänster och vår teknik;
 • Information om dig som vi kan få från tredjepartskällor och -plattformar (inklusive datavalideringstjänster, autentiseringstjänstleverantörer (inklusive för kalendertjänster), databerikningsleverantörer, sociala nätverkssajter, onlinemarknadsförings- och segmenteringsleverantörer samt företag för riktade annonser) för att komplettera informationen vi samlar in från partner och varumärken och direkt från dig. Till exempel, när du registrerar dig för en tävling eller prisdragning med din e-postadress verifierar vi med en valideringstjänst att e-postadressen är riktig för att säkerställa korrekt registreringsinformation och förhindra bedrägliga registreringar. I andra fall kan vi använda åldersverifieringsleverantörer för att säkerställa att erbjudanden är lämpliga för en viss individ över eller under majoritetsåldern, eller åldern för digitalt samtycke.

Under vissa omständigheter där vi behandlar dina personuppgifter på grundval av våra legitima intressen och våra partner och varumärken, kan det krävas separat samtycke enligt lag för att vi ska kunna driva vår teknik (till exempel när det gäller cookies eller annan spårningsteknik som vi använder för att komma åt slutanvändares enheter eller teknik som identifierar din plats eller geografiska position). Ditt samtycke kan inhämtas av oss eller för vår räkning av våra partner och varumärken.

De legitima affärsintressen som nämns ovan, som har balanserats mot de registrerades rättigheter och friheter och deras rimliga förväntningar, inkluderar:

 • (i) tillhandahållande och användning av programvara för hantering av webbplatspreferenser och analystjänster som säkerställer att kunderna får bästa möjliga webbplatsupplevelse genom att säkerställa att innehållet är relevant, engagerande och anpassat för varje användare som tittar på innehåll på Rokt-sidor (t.ex. ”Om du just har köpt den här produkten kanske du gillar …”) eller överensstämmer med partnerns angivna användarresa eller reseparametrar;
 • (ii) tillhandahållande och användning av hanteringsverktyg för webbplatsvarumärken för att främja varumärkessäkerhet för webbplatsanvändare och ägare;
 • (iii) upprätthålla webbplatsens säkerhet genom att säkerställa att erbjudanden som presenteras för användare är åldersanpassade och endast visas för den avsedda publiken (t.ex. inte för barn);
 • (iv) tillhandahållande och användning av webbplatsanalys- och konverteringsspårningsverktyg för att bedöma transaktionsattributen för att optimera framtida marknadsföringskampanjer och framtida marknadsföringsstrategi;
 • (v) tillhandahållande av tjänster för kund- och e-posthantering som gör det möjligt för kunder att effektivt prenumerera eller avregistrera sig för erbjudanden som kan vara av intresse eller värde för dem;
 • (vi) låta webbplatsägare få tillbaka den faktiska kostnaden för att tillhandahålla webbplatstjänster åt användarna;
 • (vii) validera användare för att verifiera riktigheten i kunddata och för att minska bedrägliga registreringar;
 • (viii) skapa och kvarhålla bevisuppgifter för att validera tillhandahållandet av samtycke till direkt marknadsföring;
 • (ix) använda begränsade datauppsättningar i hemlighållande syfte för att förhindra ytterligare oönskad behandling för användare som antingen (a) har invänt mot direktmarknadsföring eller (b) har utnyttjat sin rätt till radering (med avseende på personuppgifter som tillhandahålls av dem), om tillämpligt .

Observera att du har rätt att invända mot behandlingen på ovanstående grund – se nedan under ”Dina rättigheter rörande dina personuppgifter”.

För att kunna erbjuda dig en mer konsekvent och personlig upplevelse i dina interaktioner med Rokt kan information som samlas in via en Rokt-tjänst även kombineras med information som erhållits genom andra Rokt-tjänster.

Användning och avslöjande av dina personuppgifter

Rokts teknik gör det möjligt för oss att visa erbjudanden från partner och varumärken på Rokt-sidor och låter dig registrera dig för att ta emot kommunikation om sådana erbjudanden. Följande underavsnitt beskriver hur dina personuppgifter används av Rokt (dvs. för vilket syfte), samt grunden för att vi avslöjar information till partner och varumärken och andra tredjepartsprocessorer.

(i) Rokts användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter i följande syften:

 • tillhandahålla, upprätthålla, skydda och förbättra vår teknik, våra produkter och våra tjänster,
 • övervaka effektiviteten hos våra tjänster;
 • välja ut, visa och tillhandahålla erbjudanden åt dig som är riktade, anpassade och personligt utformade efter dina intressen, attribut, preferenser och erfarenheter;
 • förutsäga vilka erbjudanden som är relevanta och engagerande för människor som du baserat på dina kända egenskaper;
 • avslöja informationen för partner och, i förekommande fall, varumärken – i enlighet med underavsnittet (iii) nedan;
 • göra våra tjänster lättare att använda genom att eliminera behovet för dig att ange dina uppgifter flera gånger;
 • inriktning- och undertryckning av erbjudandet, inklusive omriktning av visningen;
 • skicka bekräftelsemeddelanden, ytterligare informationsmeddelanden och uppföljningspåminnelser för erbjudanden som du har registrerat dig för, via tillämpligt eller lämpligt medium inklusive e-post, SMS eller genom att kommunicera med dig på det angivna eller bekräftade telefonnumret (som kan innefatta användning av ett automatiskt telefonuppringningssystem eller förinspelat meddelande), för vår räkning och för partners och varumärkens räkning;
 • skicka marknadsförings- och reklammaterial som du har valt att ta emot, där du har registrerat dig på rokt.com eller Tomorro.com, eller muntligt bekräftat med vår personal;
 • administrera Rokt-sponsrade tävlingar eller prisdragningar som du deltar i – inklusive att kontakta dig om du vinner, visa dina uppgifter online, publicera ditt namn i relevanta tidningar eller avslöja information om vinnare till relevanta myndigheter, om det krävs enligt lag;
 • upprätthålla lämpliga juridiska register eller affärsregister;
 • göra det möjligt för oss att bedriva kundundersökning och utveckla nya tjänster;
 • validera uppgifterna du tillhandahåller oss;
 • skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, våra användare och anställda eller någon tredje part (inkl. varumärken eller partner); och
 • uppfylla tillämpliga lagar och förordningar.

Vi kan ange ett mer specifikt ytterligare syfte när vi samlar in dina personuppgifter.

(ii) Avslöjande av dina personuppgifter för varumärken eller partner

Vår användning av dina personuppgifter inbegriper även att Rokt:

 • Avslöjar dina personuppgifter (inklusive uppgifter du tillhandahåller oss och erbjudanderelaterade uppgifter för partnern) när du interagerar med erbjudanden på partnerns sida, inklusive genom att svepa eller klicka på erbjudanden;
 • Avslöjar dina personuppgifter (inklusive e-postadress och segmenteringsdata (t.ex. kön, ålder/födelsedatum, postnummer, titel, telefonnummer och uppgifter från tredje part), även om denna information inte visas direkt på skärmen), för namngivna varumärken om du anger att du vill godkänna deras erbjudanden (inklusive genom att svepa eller klicka). Till exempel:

När du registrerar dig för ett erbjudande som inbegriper att:

Kan vi komma att dela följande personuppgifter:

Ta emot information från ett varumärke via e-post eller på annat sätt delta i deras kundvård

E-post och namn, kön, stat/region, land, postnummer eller annan platsinformation, ålder eller födelsedatum, din enhet, webbläsarinformation och transaktionsinformation där det är relevant för det erbjudande du har accepterat (som datum eller plats för ett evenemang)

Ta emot ett samtal från ett varumärke

Telefonnummer, e-post och namn, kön, stat/region, postnummer eller annan platsinformation, ålder eller födelsedatum, din enhet, webbläsarinformation och transaktionsinformation där det är relevant för det erbjudande du har accepterat (som datum eller plats för ett evenemang)

Besöka ett varumärkes webbplats

E-post och namn, kön, stat/region, land, postnummer eller annan platsinformation, eller ålder, men bara för att fylla i ett onlineformulär för din bekvämlighet

Registrera dig för en kalenderinbjudan eller ladda ned en app

Pseudonymiserad information om dig som hashad e-post för spårning, tillskrivning och anpassade publikändamål

Andra typer av erbjudanden

Information som överensstämmer med typen av erbjudande som tillhandahålls, liknande de detaljer som anges ovan

Elektronisk kommunikation – Om en partner eller ett varumärke har gjort ett erbjudande och du anger att du vill godkänna det (inklusive genom att svepa och klicka), avslöjar vi dina personuppgifter för partnern eller varumärket (i tillämpliga fall) så att alla erbjudanden de har erbjudit kan uppfyllas av dem, och så att kan de tillhandahålla ytterligare information i samband med sådana erbjudanden till dig via tillämpligt eller lämpligt medium (inklusive e-post, SMS eller genom att kommunicera med dig på det angivna eller bekräftade telefonnumret (som kan innefatta användning av ett automatiskt telefonuppringningssystem eller förinspelat meddelande)). Denna information tillhandahålls sådan part i syfte att uppfylla erbjudandet, eller i annat syfte som uttryckligen avslöjas vid tidpunkten för insamlingen, och din information kommer att hanteras av den parten i enlighet med dess egen integritetspolicy.

Observera att vi inte säljer, hyr ut, delar eller utbyter dina personuppgifter för marknadsföringsändamål såvida du inte har gett oss tillstånd att göra det.

(iii) Ytterligare avslöjande av dina personuppgifter

Vi kan även komma att avslöja dina personuppgifter på följande sätt:

 • till tredjepartsagenter och -processorer, till exempel våra teknikleverantörer, CRM- och datahanteringsplattformar, dataöverföringsföretag, e-postleverantörer, datavalideringsleverantörer, leverantörer av autentiseringstjänster, databerikningsleverantörer, online-marknadsförings- och segmenteringsleverantörer; och företag för riktade annonser, i förekommande fall, huvudsakligen i USA, för bearbetning från tredje part;
 • till varumärken eller partner om du har deltagit i en tävling eller kampanj sponsrad av Rokt via deras sida;
 • enligt ett arrangemang för gemensam användning till alla medlemmar i Rokt-gruppen, dvs. dotterbolag till moderbolaget Rokt Pte Ltd (inklusive deras respektive styrelseledamöter, anställda och personal);
  • de personuppgifter som kan avslöjas enligt ett sådant arrangemang för gemensam användning inkluderar alla typer av uppgifter som diskuterats ovan under rubriken ”Typer av personuppgifter som vi samlar in, när, varför och från vem (vår grund för behandling).”
  • parternas omfattning i detta arrangemang för gemensam användning är medlemmarna i Rokt-gruppen enligt listan här: https://rokt.com/about-us/#office-locations
  • syftet med parternas användning i detta arrangemang för gemensam användning är att uppnå de syften som beskrivs ovan under rubriken ”Användning och avslöjande av dina personuppgifter.”
  • Rokts dataskyddsombud övervakar arrangemanget för gemensam användning och kan kontaktas via dpo@rokt.com.
 • som krävs enligt lag, stämning, domstolsbeslut eller annan verkställbar rättslig process (inklusive lagar utanför ditt hemland);
 • vid behov för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem;
 • som är nödvändigt för oss att göra för att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk; eller
 • som en del av eller i väntan på en affärsförsäljning, fusion, konsolidering, investering, förändring av kontroll, överföring av väsentliga företagstillgångar, omorganisation, likvidation eller liknande affärstransaktion eller företagsevenemang.

och för sådana andra ändamål som överensstämmer med hur vi har informerat dig om att vi kommer att använda dina personuppgifter i denna integritetspolicy; och med förbehåll för lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Avslöjande av dina personuppgifter till mottagare utomlands

Rokt behandlar personlig information i flera länder, på högsäkerhetsservrar, eventuellt utanför landet där du bor, med våra primära servrar i USA. Innan vi lämnar ut dina personuppgifter till en utländsk mottagare vidtar vi de åtgärder som är nödvändiga och rimliga under omständigheterna för att säkerställa att den utländska mottagaren inte bryter mot sekretesslagstiftningen i förhållande till dina personuppgifter.

Där vi lämnar ut dina personuppgifter till varumärken och andra tredjepartsprocessorer är det sannolikt (men inte säkert) att varumärket eller tredjepartsprocessorn kommer att finnas på en av de marknader där vi verkar eller har en närvaro – nämligen USA, Australien, Singapore, Japan, EU, Storbritannien och Nya Zeeland och alla andra länder där vi verkar enligt https://rokt.com/about-us.

Rokt avslöjar personuppgifter för personer som är belägna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för: (i) leverantörer; (ii) andra medlemmar i Rokt-gruppen; och (iii) varumärken och partner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Sådana överföringar kan göras: a) till ett tredje land eller territorium som av Europeiska kommissionen bedöms säkerställa en adekvat skyddsnivå, b) mottagare som har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausuler som är godkända av Europeiska kommissionen eller bindande företagsregler som har godkänts av en behörig tillsynsmyndighet, eller (c) där en överföring till ett tredjeland är enstaka och nödvändig i förhållande till ett avtal mellan oss eller i ditt intresse eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. För att skydda överföringar av personuppgifter för EU-invånare utanför EU avslöjar Rokt information om EU-invånare både (i) med leverantörer och (ii) inom Rokt-gruppen, på grundval av EU-godkända standardavtalsklausuler som godkänts enligt art. 47 GDPR.

Åtgärder för informationssäkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är en prioritet för oss, särskilt när dina personuppgifter överförs utomlands.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (inklusive fysisk och elektronisk säkerhet) för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, modifiering eller avslöjande. De åtgärder vi använder är utformade för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med att behandla dina personuppgifter. Specifika åtgärder vi vidtar inbegriper att:

 • begränsa åtkomst till personuppgifter där det är praktiskt möjligt;
 • använda kryptering av industristandard för att skydda uppgifter under transport och i vila;
 • bygga och underhålla ett säkert (privat) nätverk utan direkt åtkomst mellan internet och system som behandlar dina data;
 • använder pseudonymiseringsteknik som att hasha e-postadresser eller enhets-ID som vi associerar med dig för att minska riskerna när vi behandlar dessa uppgifter;
 • genomföra regelbundna genomsökningar och penetrationstester av våra applikationer och nätverk för att identifiera (och ta itu med) eventuella sårbarheter;
 • kräva likvärdiga säkerhets- och sekretessåtgärder från tredje part som vi gör affärer med.

Datalagring

Rokt fastställer datalagringsperioder i samråd med partner och varumärken för att bestämma hur länge personuppgifterna om dig som tillhandahållits oss av dem, föremål för att du utövar dina lagstadgade uppgiftsrelaterade rättigheter, och vidare föremål för eventuella krav för oss att behålla data för sådan period som kan krävas för att fastställa, utöva eller försvara lagliga rättigheter eller pågående legitima affärsintressen (t.ex. för att bevisa att du har registrerat dig för ett visst erbjudande eller elektronisk kommunikation).

Dessa perioder varierar beroende på marknad i enlighet med lokala lagar. Se avsnittet ”Användarrättigheter” nedan för mer information om hur du kan utöva dina rättigheter.

När det gäller andra kategorier av personuppgifter och personuppgifter som samlas in på Rokt-ägda sidor gäller att om Rokt inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla dina personuppgifter så kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att förstöra informationen och/eller se till att informationen är avidentifierad eller anonymiserad eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter säkert och isolera dem från ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

Rokt ansvarar inte för hur länge partner och varumärken kan behålla dina personuppgifter. Du bör läsa de sekretessmeddelanden som tillhandahålls av partner och varumärken som du interagerar med för att avgöra hur länge de får behålla dina personuppgifter.

Hur vi använder spårningsteknik

Liksom många företag kan vi, när vi visar onlineerbjudanden för dig, använda en eller flera ihållande ”spårningstekniker” (som cookies, enhetstaggar (eTags), spårningspixlar, beacons/GIF-filer, lokal lagring eller andra identifierare på din enhet och webbläsarinställningar) för att känna igen dig och din enhet varje gång vi visar erbjudanden för dig. Vi tillämpar också statistiska sannolikheter på datauppsättningar, som försöker känna igen eller göra antaganden om användare och enheter (t.ex. att en användare av flera enheter är samma användare). Spårningsteknik kan ställa in eller ändra inställningar eller konfigurationer på din enhet. Vi använder både sessionsbaserad och beständig spårningsteknik.

Vi använder denna teknik för ett antal syften för att förbättra din onlineupplevelse, till exempel för inställning av preferenser, erbjudande av val, analys, konverteringstillskrivning och minskning av bedrägerier. Genom att avvisa spårningsteknik betyder det inte att du inte längre ser annonser när du besöker Rokt-sidor.

Mer information om vår användning av spårningsteknik och hur du kan utöva dina rättigheter att inte godkänna användningen av spårningsteknik finns i vår cookiepolicy.

Vad denna integritetspolicy inte täcker

Där Rokt tillhandahåller information till en tredje part (till exempel ett varumärke eller en partner) (till exempel i samband med ett erbjudande), bekräftar du att dina personuppgifter kommer att hanteras av den tredje parten i enlighet med dess egen integritetspolicy och inte i enlighet med Rokts integritetspolicy. Du bör läsa vårt varumärkes och vår partners egna integritetspolicyer för mer information om deras användning, avslöjande, överföring eller lagring av dina personuppgifter.

Denna policy gäller inte för organisationer som Rokt inte äger eller kontrollerar, eller för personer som inte är anställda eller övervakade av Rokt, även om erbjudanden, kuponger eller länkar till deras webbplatser visas inom vår teknik.

Som leverantör av marknadsföringsteknik stöder Rokt inte någon specifik partner eller varumärke och tar inget ansvar för att sammanfatta eller slutföra erbjudanden för deras räkning. Rokt ger dig möjlighet att välja att få information om erbjudanden som du anser är av intresse för dig – utan att ta hänsyn till några av dina specifika personliga förhållanden.

Information för invånare i Kalifornien

Enligt California Consumer Privacy Act från 2018 (“CCPA”) har invånare i Kalifornien vissa rättigheter i förhållande till sina personuppgifter som samlas in, behandlas, används, avslöjas eller lagras av Rokt. I detta avsnitt har ”personuppgifter” den innebörd som ges i CCPA men inkluderar inte information som undantas från omfattningen av CCPA.

För en beskrivning av dina rättigheter och de åtgärder du kan behöva vidta med avseende på sådana rättigheter, se nedanstående avsnitt: ”Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.”

För en lista över kategorierna av personuppgifter som Rokt kan samla in och som Rokt kan lämna ut till sina tredjepartstjänstleverantörer för ett affärsändamål ber vi dig att läsa igenom avsnittet ovan: “Typer av personuppgifter som vi samlar in, när, varför och från vem (vår grund för behandling).”

Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

Med förbehåll för tillämplig lag kan du ha ett antal rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter, inklusive:

 • rätten att begära åtkomst till eller kopior av dina personuppgifter som vi behandlar eller kontrollerar, eller har samlat in eller delat om dig, tillsammans med information om typen, behandlingen och avslöjandet av personuppgifterna;
 • rätten att begära rättelse av eventuella felaktigheter i dina personuppgifter som vi behandlar eller kontrollerar;
 • rätten att begära, av legitima skäl:
  • radering av dina personuppgifter som vi behandlar eller kontrollerar; eller
  • begränsning av behandlingen av dina personuppgifter som vi behandlar eller kontrollerar;
  • rätten att, av legitima skäl, invända mot behandlingen av dina personuppgifter av oss eller för vår räkning;
 • rätten att begära tillgänglig information om källan till personuppgifterna om de inte kommer från dig;
 • där vi förlitar oss på ditt samtycke för att använda dina personuppgifter (t.ex. för sändning av direktmarknadsföring via elektronisk post), rätten att återkalla detta samtycke – se nedan under ”Hur återkallar jag samtycke/avregistrerar jag mig?”
 • där vi behandlar dina personuppgifter på grundval av dina legitima intressen rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter – se nedan under ”Hur väljer jag bort?”
 • rätten att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet angående behandlingen av dina personuppgifter av oss eller för vår räkning.

Andra användare kan ha liknande rättigheter enligt lokala lagar. I sådana fall kommer vi att agera i enlighet med dessa lagar.

För att utöva en eller flera av dessa rättigheter, eller ställa en fråga om dessa rättigheter eller någon annan bestämmelse i denna sekretesspolicy, eller om vår behandling av dina personuppgifterna, använder du kontaktsätten som anges nedan.

Som en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att vi identifierar dig korrekt kommer sådana förfrågningar endast att göras med avseende på och bekräftas genom svar via e-post till den specifika e-postadress som begäran gjordes från. Observera att vi kommer att vägra förfrågningar som gjorts med avseende på e-postadresser som en användare inte kan komma åt. Användarförfrågningar kommer att besvaras så snart som möjligt men senast en månad efter det att de har gjorts eller sådan annan tid som kan krävas enligt tillämplig sekretesslagstiftning.

Hur återkallar jag samtycke/avregistrerar jag mig?

Återkallande av samtycke från Rokt för direktmarknadsföringskommunikation/avregistrering

Om du har lämnat ditt samtycke för specifika ändamål, som att skicka direktmarknadsföring via elektronisk post, tillhandahåller Rokt en möjlighet för dig att återkalla sådant samtycke för Rokt att behandla personuppgifterna för detta ändamål. Observera att det inte finns några negativa konsekvenser för att du återkallar ditt samtycke.

För att avregistrera dig från:

 • all specifik elektronisk korrespondens från Rokt använder du länken ”avregistrera” i e-postmeddelanden som vi skickar till dig eller svarar ”STOP” på alla SMS-meddelanden du får;
 • all framtida e-postkorrespondens från Rokt skickar du ett e-postmeddelande till privacy@rokt.com med ämnet ”Återkalla samtycke” och vi kommer att avsluta prenumerationen på all kommunikation vi skickar dig.

Obs: Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att behålla en kopia av din e-postadress på fil för att registrera att du har återkallat ditt samtycke, och vi kommer att behålla alla uppgifter som inte tillhandahållits på grundval av samtycke och alla uppgifter i den utsträckning som krävs för att fastställa , utöva eller försvara lagliga rättigheter.

Återkallande av samtycke från varumärken och partner för direktmarknadsföringskommunikation/avregistrering

För att kunna återkalla samtycke från varumärken och partner, för att utöva dina uppgiftsrelaterade rättigheter eller för att på annat sätt få tillgång till, uppdatera eller radera några av dina personuppgifter, bör du kontakta dem direkt.

Om varumärken och partners har integrerats med Rokts speglingstjänst för avregistrering, där du begär att avregistrera dig från ytterligare e-postkorrespondens från Rokt, kommer du att få möjlighet att också avregistrera dig från varumärken och partnerkommunikation samtidigt. Detta kan endast göras genom att du följer avregistreringslänken i e-postmeddelandena som vi skickar dig och kommer att bekräftas när du avregistrerar dig.

Om du vill avregistrera dig från ytterligare elektronisk korrespondens från varumärken eller partner skickar du en begäran till de organisationerna direkt med hjälp av den avregistreringsmöjlighet som tillhandahålls av dem, eller på annat sätt som beskrivs i deras kommunikation med dig, eller som anges i deras integritetspolicy.

Är avregistrering samma sak som att välja bort?

Nej. Avregistrering/återkallande av samtycke innebär att vi inte skickar framtida elektronisk kommunikation till dig om du inte registrerar dig igen för efterföljande erbjudanden. Om du däremot vill undvika att se några tredjepartsvarumärken på Rokt-sidor ska du däremot ”välja bort”. I nästa avsnitt beskrivs hur du väljer bort.

Hur väljer jag bort?

Välj bort varumärkeserbjudanden

Rokt tillhandahåller en möjlighet för dig att välja bort alla framtida varumärkeserbjudanden från tredje part på Rokt-sidor (och därmed undvika alla riktade erbjudanden från tredje part i framtiden).

För att begära detta skickar du ett e-postmeddelande till privacy@rokt.com med ämnet ”Opt Out”. Observera att vi behåller en kopia av din e-postadress för att behålla en post om att du har valt bort. Om du använder en annan e-postadress med Rokt-partner kan du behöva skicka från flera e-postadresser för att säkerställa att du inte ser några riktade erbjudanden från tredje part i framtiden.

Även om du väljer bort kommer du fortfarande att behöva avregistrera dig från partnerns eller varumärkets utskickslista om du vill sluta ta emot elektronisk kommunikation från dem.

Välja bort partnererbjudanden

Även om du väljer bort kommer du fortfarande att se erbjudanden från partner som är hemmahörande på partnerns webbplats. Du kan inte välja bort att se partnererbjudanden från första part.

Barnens integritet

Rokt tillåter inte att annonser riktas mot personer under 16 år.

Rokt samlar inte medvetet in personuppgifter från eller om barn under 13 år. Om vi får veta att vi har samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år kommer vi att ta bort dessa uppgifter från våra system.

Rokt uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns aktiviteter online.

Klagomål

Rokt behandlar klagomål som rör integritet på stort allvar. Om du skickar in en fråga eller ett klagomål strävar vi efter att hantera det i full utsträckning och nå ett resultat som alla parter är nöjda med. Om du har frågor angående någon del av denna integritetspolicy, eller integritetsrelaterad klagomål, kontaktar du integritetsteamet på privacy@rokt.com

Ändringar av denna integritetspolicy

Rokt kan uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Om vi gör det kommer vi att lägga upp ändringar av integritetspolicyn på vår webbplats, som du kan granska när som helst. Du kommer också att få denna integritetspolicy när du får erbjudanden på Rokt-sidor. Din fortsatta användning av sådana tjänster efter varje ändring kommer att innebära och bekräfta ditt samtycke till ändringarna av vår integritetspolicy.

Vem du kontaktar angående denna policy

Rokts dataskyddsombud kan kontaktas via dpo@rokt.com.

Rokt Pte Ltd är moderbolag till Rokt-koncernen med dotterbolag verksamma i Australien, Storbritannien, Japan, Nederländerna, Tyskland och USA. En lista över våra kontor och kontaktuppgifter finns på https://rokt.com/about-us/.

Rokt (UK) Ltd utses som en representant inom Europeiska unionen för alla andra medlemmar i Rokt-gruppen som är belägna utanför Europeiska unionen. Rokt (UK) Ltd ska adresseras utöver andra medlemmar i Rokt-gruppen av tillsynsmyndigheter och registrerade i alla frågor som rör behandling för att säkerställa överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen (förordning 2016/679).

Version: __ augusti 2020